Sacred Dance | Levensdans

Sacred Dance/Levensdans brengt ons in contact met onze levenskracht. De levenskracht zoals wij die kunnen (leren) ervaren is voor mij de kern en het geheim van Leven.

Levenskracht

Al dansend kunnen we ons openstellen voor de Bron van Levenskracht, de levensenergie die overal aanwezig is. We kunnen ons verbinden met de kracht van de Aarde en de kracht van de Hemel. Zelf vormen we de verbinding tussen de Aarde en de Hemel. We laten ons leiden door de ritmes in de natuur. Het ritme van inademing en uitademing die kenmerkend is voor alle leven. Het ritme van de seizoenen, zoals wij die kennen.

Samen Dansen

We kunnen ons verbinden in het horizontale vlak met de andere mensen en de wereld om ons heen. Tijdens het dansen gebeurt dit feitelijk doordat we samen dansen. Tegelijk staat dit samen dansen en de choreografie van de dansen symbool voor de wijze waarop we samen op deze wereld kunnen zijn.

Lichaamsbewustzijn

Door met aandacht te dansen brengen we meer bewustzijn in ons lichaam, gaan we méér onszelf ervaren en worden we meér aanwezig. In het dansen komen denken, voelen en doen bij elkaar. Alles wat wij ervaren, ervaren we via ons lichaam.

Meditatie

Door zoveel mogelijk met alle aandacht in het moment aanwezig te zijn wordt de dans tot meditatie. De dagelijkse gedachtestroom komt tot rust.

Waarnemen zonder oordelen

Bij het dansen gaat het niet om de prestatie maar om de intentie en de beleving. Het jezelf en anderen waarnemen zonder criteria als “goed”of “fout” is hierbij van belang. Dit kan een oefening op zich zijn. Over dit onderwerp heb ik mijn scriptie in het kader van de Opleiding Sacred Dance geschreven. Het herhalen van de dansen is belangrijk. Door herhaling maken wij ons de dans eigen en komt er ruimte voor het beleven van de inwerking en het ons geven in de dans.

De dansen en de muziek

We dansen op klassieke, religieuze, folkloristische en wereldmuziek. De dansen zijn zowel verstillend als uitbundig en alle variaties daartussen. We dansen meestal in een kring. De dansen zijn uitgezet in passen en gebaren op een bepaald stuk muziek. De muziek en de dans vormen een twee-eenheid. De beleving van de muziek vormt een essentieel onderdeel bij het dansen.

Het gaat óók om puur dansplezier.

Verder

  • Danservaring is niet nodig.
  • Gemakkelijk, soepel schoeisel met een niet-stroeve zool wordt aanbevolen.

Els Zwart dansend