Sacred Dance | Levensdans in de Bolster


Thema: In het ritme van de seizoenen

In de komende cursussen laten we ons inspireren door het ritme van de seizoenen.
In de autonome levenskracht is er sprake van een steeds veranderende verhouding van Scheppende en Ontvankelijke energie. We kunnen dit zien in de natuur en in onszelf, als onderdeel van die natuur, ervaren. Zo komen in het voorjaar de zaden, wortels en inwendige knoppen, die in de winter in het verborgene slapend zijn geweest, naar buiten en tot bloei. Ook wij voelen meer aandrang om (nieuwe) dingen te ondernemen en naar buiten te gaan.
Het kan behulpzaam zijn om bewust mee te gaan in het ritme van de natuur.
In de keuze van dansen wil ik de werking van de seizoenen ervaarbaar maken.

plaats:

De Bolster, Kastanjehof 51, Nijmegen

tijd:

Eenmaal per twee weken op de dinsdagmiddag van 13.45 tot 15.45 uur

voorjaar 2020

data: 7 en 21 januari, 4 en 18 februari, 3, 17 en 31 maart, 14 en 28 april en 12 en 26 mei 2020
kosten: € 132,- (of € 110,- bij minimum inkomen).
Gelieve dit bedrag vóór 7 januari 2020 over te maken op rekeningnummer NL44 INGB 0002 5019 25 t.n.v. Els Zwart, Nijmegen. Tenzij u eerst een proefles doet.
proefles: eerste les 7 januari 2020 en verder in overleg
opgave: uiterlijk 7 januari 2020 (of na de proefles) telefonisch, per e-mail of gewone post.

najaar 2020

data: dinsdag 1, 15 en 29 september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 november en 8 en 22 december 2020
kosten: € 108,- (of € 90 bij minimum inkomen).
Gelieve dit bedrag vóór 1 september 20209 over te maken op rekeningnummer NL44 INGB 0002 5019 25 t.n.v. Els Zwart, Nijmegen. Tenzij u eerst een proefles doet.
proefles: eerste les 1 september of in overleg
opgave: vóór 1 september (of na de proefles) telefonisch, per e-mail of gewone post.

Betaling

op rekeningnummer NL44 INGB 0002 5019 25 t.n.v. Els Zwart te Nijmegen.

En verder

Danservaring is niet nodig. Het is wel nodig goed ter been te zijn. Gemakkelijk, soepel schoeisel met een niet-stroeve zool is aanbevolen.